Tuesday, March 10, 2009

Guangzhou Bakal Menguasai Pasaran Dunia


Bandar Guangzhou yang sebelum ini dikenali sebagai Canton, adalah satu bandar ke-3 yang terbesar di negara China ini. Umum tahu, Guangzhou ini adalah satu pusat perniagaan yang terbesar di dunia. Bilangan penduduknya sekitar 15.07 juta, mampu menjadikan Bandar Guangzhou ini sebagai pintu perniagaan global. Penduduknya yang berbahasa kantonis ini tidak pernah kenal erti penat dan letih dalam kamus hidup mereka. Sebaliknya, penghayatan mereka bahawa `hanya orang yang kuat sahaja, yang mampu hidup di dunia ini` telah jadikan sebagai makanan harian minda.

Sementara rancak meneliti pelan pembangunan di Guangzhou. Dibentangkan pula bajet pelaburan bagi tahun 2009 ini. Saya agak kagum dengan bajet yang dilaburkan untuk bandar Guangzhou ini kerana jumlah pelaburannya itu begitu luar biasa sekali, iaitu berjumlah 80.65 billion yuan ($11.7 b) bagi untuk melaksanakan 82 projek di bandar ini. Sebahagian bajet daripada projek infrastruktur tersebut akan digunakan bagi penyediaan projek Asian Games ke-16, yang akan diadakan di bandar Guangzhou pada 2010 nanti. Namun begitu, bajet tersebut akan digunakan untuk mempertingkatkan kelancaran jalan raya, trafik, taraf hidup penduduk dan pembangunan yang moden.

Dengan kata lain, bajet bagi 82 projek infrastruktur itu telahpun diklasifikasikan mengikut keperluan dan kebaikan dalam memaksimumkan kebajikan masyarakat. 24 projek daripadanya adalah bertujuan untuk mempertingkatkan infrastruktur bandar yang berjumlah 23.5 billion yuan. 6 projek seterusnya adalah bertujuan untuk memelihara alam sekitar dengan bajet berjumlah 28.12 billion yuan. Seterusnya, 5 projek yang berikut adalah bertujuan bagi projek Asian Games 2010 ini, berjumlah sekitar 7 billion yuan. Selain itu, kerajaan bandar juga melaburkan dana sebanyak 4.34 billion yuan bagi melaksanakan 11 industri moden yang berkualitikan tinggi. Sementara, 10.19 billion yuan pula akan di laburkan bagi 20 projek industri asas yang mencakupi pelbagai teknologi terkini.

Berikutnya, sebanyak 6 projek bakal dilaksanakan bagi kemudahan perkhidmatan dengan jumlah bajet 2.4 billion yuan. Sementara 10 projek yang berikutnya adalah bertujuan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan, kemudahan perubatan, rumah opera, perpustakaan dan kos hidup. Pelaburan yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk melicinkan arus pertumbuhan ekonomi serta mempertingkatkan taraf kualiti hidup rakyat. Maka dengan itu, tidak hairanlah pada 2015 yang akan datang, bandar Guangzhou ini akan menjadi pusat perdagangan yang paling pesat didunia. Kenyataan inilah yang dilampirkan dalam newspaper china daily, bahawa kerajaan China ini begitu optimis sekali untuk menjadikan bandar ke-3 terbesar di China ini menguasai pasaran dunia.
Pada tahun lepas sahaja, pelaburan yang dibuat adalah sebanyak 55.19 billion yuan bagi membangunkan 76 projek infrastruktur. Manakala peratus keluaran dalam negara(GDP) dicatatkan sebanyak 8.5 % bagi tahun 2008. Walaubagaimanapun, pada tahun ini, ahli ekonomi Guangzhou akan memastikan bahawa sasaran mereka untuk melonjakkan pertumbuhan GDP sebanyak 10% akan tercapai.

No comments: