Friday, August 27, 2010

17 Ramadhan & Nuzul Al-Quran

Tanggal 17 Ramadhan tiba lagi dan setiap kalinya masyarakat kita akan menyambut nuzul al-Quran, di mana pada tarikh ini dikatakan tarikh diturunkan al-Quran buat pertama kalinya kepada junjungan kita nabi Muhammad s.a.w.

Persoalan yang timbul ialah adakah benar 17 Ramadhan ini merupakan tarikh yang tepat bagi Nuzul al-Quran seperti yang diketahui umum?

Dalam menulis artikel ini saya juga mengambil manfaat dari kertas kerja yang ringkas dan padat, ditulis oleh Al-Fadhil Dr Ahmad Najib bin Abdullah dari KIAS Kelantan. Kertas kerja ini bertajuk “Penetapan 17 ramadhan sebagai hari nuzul al-Quran” dibentangkan di dalam mesyuarat fatwa kerajaan negeri Perlis.

Peringkat penurunan Al-Quran

Para ulamak membahagikan penurunan Al-Quran al-Karim kepada dua peringkat. Peringkat pertama: Diturunkan dari Lauh al-Mahfuz di langit yang ketujuh ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekali gus pada malam al-Qadr iaitu malam yang penuh barakah di dalam bulan Ramadhan. Inilah yang difahami dari firman Allah s.w.t.

إنا أنزلناه في ليلة مباركة

Maksudnya: Sesungguhnya Kami turunkannya (al-Quran) pada malam yang diberkati. (surah al-Dukhan: 3)

Firman Allah s.w.t. lagi

إنا أنزلناه في ليلة القدر

Maksudnya: Sesungguhnya Kami turunkannya (al-Quran) pada malam al-Qadr. (surah al-Qadr: 1)

Firman Allah s.w.t lagi

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

Maksudnya: Bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan batil) (surah al-Baqarah: 185)

Peringkat kedua: Diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Rasulullah s.a.w. selama 23 tahun mengikut keadaan dan peristiwa.

Pendapat ini dipilih oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katanya: pendapat yang sahih dan muktamad. (fath al-Bari jilid 8 hlm. 620). Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan tiada perselisihan antara para ulamak tentang pendapat ini. (Tafsir al-Qurtubi, jilid 2 hlm.297).


Bilakah tarikh permulaan turunnya Al-Quran?

kita mengetahui bahawa tiada perselisihan di kalangan para ulamak bahawa permulaan turunnya al-Quran itu ialah di dalam bulan ramadhan. Tetapi mereka berselisih pendapat di dalam penentuan tarikh permulaannya.

Bukanlah suatu perkara yang penting untuk kita mengetahui tarikh ini, ianya tidak lebih hanya untuk membuka minda kita untuk berfikir kerana saban tahun minda kita ditanam untuk mempercayai bahawa 17 ramadhan adalah hari nuzul al-Quran, bahkan pada hari tersebut merupakan hari cuti untuk kita sama-sama meraikannya.

Berbagai-bagai pendapat diutarakan oleh para ulamak seperti yang disebut oleh Syeikh Safiyyu al-Rahman al-Mubarakfuri antaranya 7 ramadhan, 17 ramadhan dan 18 ramadhan. Setelah beliau mengkaji tentang perkara ini, maka beliau memilih tarikh 21 ramadhan sebagai tarikh permulaan nuzul al-Quran. Ini disebabkan beberapa faktor

1. Semua ulamak dan ahli sejarah atau kebanyakkan dari mereka bersetuju bahawa nabi s.a.w. diutuskan menjadi seorang rasul ialah pada hari Isnin seperti yang diriwayatkan oleh para ulamak hadis daripada Abu Qatadah r.h. bahawasanya Rasulullah s.a.w. ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Nabi bersabda: Pada hari itu aku dilahirkan dan diutuskan atau diturunkan (al-Quran) ke atasku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Al-Baihaqi dan al-Hakim.

2. Pada tahun Nabi s.a.w. diutuskan, hari Isnin yang berada di dalam bulan ramadhan ialah jatuh pada 7, 14, 21 dan 28. Terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam ganjil di sepuluh malam yang terakhir dalam bulan ramadhan.

3. Setelah diteliti dan dibuat perbandingan antara firman Allah di dalam surah Al-Qadr dan riwayat Abu Qatadah serta kajian perhitungan taqwim, maka kesimpulannya Nabi s.a.w. diutuskan sebagai rasul pada 21 ramadhan sekaligus menjadi tarikh nuzul Al-Quran. (rujuk Al-Rahiq al-Makhtum, hlm.75)


Tarikh 17 ramadhan

Tarikh 17 ramadhan ini pula dipilih oleh sebahagian para ulamak, termasuk yang memilih pendapat ini ialah Ibn Ishaq. Merujuk kepada kertas kerja yang ditulis oleh Dr Ahmad Najib, beliau menyatakan:

Ada suatu hal yang agak menarik dalam kita membincangkan pendapat yang menyatakan 17 ramadhan sebagai tanggal nuzul al-Quran. Setelah saya (Dr Najib) meneliti kitab Sirah Ibn Hisyam berhubung tajuk “Ibtida’ Tanzil al-Quran” (bermulanya nuzul al-Quran), terdapat semacam satu kekeliruan apabila Ibn Hisyam ada membuat catatan berikut:

Ibn Ishaq berkata: bermulanya penurunan al-Quran kepada rasulullah s.a.w. pada bulan ramadhan. Allah berfirman:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

Maksudnya: Bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan batil) (surah al-Baqarah: 185)

Dan Allah berfirman:

إنا أنزلناه في ليلة القدر

Maksudnya: Sesungguhnya Kami turunkannya (al-Quran) pada malam al-Qadr. (surah al-Qadr: 1)

Dan Allah berfirman:


إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان


Maksudnya: Jika kamu semua beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada hamba kami pada hari al-Furqan, hari bertemunya dua kumpulan. (al-Anfal: 41)

Dan pada hari itu pertembungan antara rasulullah s.a.w. dengan orang-orang musyrikun di Badar.

Ibn Ishaq berkata lagi: Abu Ja’afar Muhammad bin Ali bin Hussain telah menceritakan kepadaku bahawasanya rasulullah s.a.w. bertemu dengan musyrikun di Badar pada hari Jumaat, pagi 17 ramadhan. (Sirah Ibn Hisyam 1/239-240 –merujuk kepada kertas kerja Dr Ahmad Najib)

Kata Dr Ahmad Najib: “Jika diperhatikan dan dihalusi, kenyataan di atas semacam mengaitkan elemen ‘Al-Furqan’ yang terdapat dalam al-Quran dengan ‘Hari al-Furqan’ yang membezakan antara haq dan batil yang merujuk kepada peperangan Badar yang berlaku pada 17 ramadhan. Oleh kerana perkara ini disebut di bawah tajuk “Ibtida’ Tanzil al-Quran”, berkemungkinan ada pihak yang memahami bahawa nuzul al-Quran juga berlaku pada tarikh yang sama”.


Di dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah, Imam Ibn Kathir membawakan satu riwayat dari Al-Waqidi daripada Abu Ja’afar al-Baqir dia berkata: bermulanya wahyu kepada rasulullah s.a.w. pada hari Isnin 17 ramadhan dan dikatakan juga 24 ramadhan. (Al-Bidayah wa al-Nihayah).

Kesimpulannya, inilah sumber kepada pendapat yang mengatakan nuzul al-Quran jatuh pada 17 ramadhan. Pendapat ini tidak boleh menjadi hujah dalam penetapan nuzul al-Quran disebabkan ianya bersandar kepada riwayat al-Waqidi. Nama penuhnya ialah Muhammad bin Umar bin Waqid al-Aslami, beliau merupakan seorang perawi yang lemah dan tidak diterima periwayatannya menurut ulamak al-Jarh wa al-Ta’dil.

24 ramadhan sebagai tarikh nuzul al-Quran

Sebahagian ulamak memilih 24 ramadhan sebagai tarikh nuzul al-Quran berdasarkan hadis berikut:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِنْجِيلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

Daripada Wathilah bin al-Asqa’ bahawa rasulullahs.a.w. bersabda: Diturunkan suhuf Ibrahim a.s. pada malam pertama bulan ramadhan, dan diturunkan Taurat pada 6 ramadhan, dan Injil pada 13 ramadhan, dan diturunkan al-Furqan (al-Quran) pada 24 ramadhan.

Hadith ini dihukumkan hasan oleh Syeikh Al-Albani, manakala Syeikh Ahmad Syakir menghukumkan sanad hadith ini sebagai sahih.

Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan hadis ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah: 185 dan Al-Qadr: 1. Kata beliau: berkemungkinan Lailatu al-Qadr berlaku pada tahun diutuskan nabi s.a.w. pada malam 24 ramadhan di mana al-Quran diturunkan secara sekali gus ke langit dunia dan pada masa yang sama (24 ramadhan) wahyu pertama diturunkan iaitu Iqra’. (Fath al-Bari, jilid 8 hlm. 621)

Al-Imam al-Tobari ada menyebutkan satu riwayat menerusi Sa’id bin Jubair daripada Ibn Abbas r.a. katanya: Al-Quran diturunkan sekali gus dari Lauh al-Mahfuz pada malam 24 ramadhan, kemudiannya ditempatkan di Baitul Izzah. (Jami’ al-Bayan, jilid 3, hlm. 445)

Imam al-Qurtubi menyebut hadith Wathilah merupakan dalil atau hujah terhadap pendapat Hassan al-Basri yang menegaskan Lailatul al-Qadr berlaku pada malam 24 ramadhan. (Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran, jilid 2, hlm 198)

Al-Hafiz Ibn Kathir juga membawakan hadith ini dalam menafsirkan maksud ayat 185 surah al-Baqarah. Turut menyebut hadith ini syeikh Al-Albani di mana beliau mengambil hadith ini bagi menjelaskan nuzul al-Quran berlaku pada tanggal 24 ramadhan.


Kesimpulan

Dalam memilih pendapat yang kuat dan rajah maka saya mengambil apa yang dinyatakan oleh Dr Ahmad Najib bahawa nuzul al-Quran jatuh pada 24 ramadhan berdasarkan kepada perkara-perkara yang berikut:

1. Pendapat ini bersandarkan hadith marfu’ yang sahih dan diperakui oleh tokoh-tokoh dalam bidang hadith. Sebagaimana yang termaklum, apa jua permasalahan dalam Agama Islam perlu dirujuk kepada nas al-Quran dan Hadith. Dalam hal ini hadith Wathilah bin Al-Asqa’ adalah rujukan utama dalam menentukan bilakah berlakunya nuzul al-Quran.


2. Matan hadith dengan jelas menyebut bahawa al-Quran diturunkan pada 24 ramadhan.

3. Maksud atau mafhum hadith diterima pakai oleh ulamak Muktabar dan dijadikan hujah bagi menetapkan tanggal 24 ramadhan sebagai tarikh tepat bagi nuzul al-Quran. Rujuk kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Imam Al-Qurtubi dan al-Hafiz Ibn Kathir.

Wallahu a’lam

Written By:Abu Syuaib (Admin Al-Qayyim.net)
Rujukan : http://al-qayyim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=75

Friday, August 20, 2010

Berpegang Teguh Dengan Sunnah Sewaktu Kejahatan Sedang Berleluasa

Disaring dari web Islam-QA.
Bahasa Inggeris: http://islam-qa.com/en/ref/124861
Bahasa Arab: http://islam-qa.com/ar/ref/89878

Soalan

Rasulullah SAW berkata; “Sesiapa sahaja yang berpegang teguh dengan Sunnahku sewaktu ummahku dalam keadaan yang terseleweng, akan mendapat ganjaran seratus orang syahid.”Adakah hadith ini sahih? Dan jikalau ianya sahih. apakah yang sepatutnya dilakukan untuk membolehkan dirinya tergolong sebagai orang yang teguh dengan Sunnah? Saya tinggal di sebuah negara Arab yang mana situasinya agak jelas. Adakah mencegah diri daripada perkara yang haram sudah mencukupi?

Jawapan

Segala puji bagi Allah.

Pertama:

Sunnah baginda Rasulullah SAW adalah seperti sebuah kapal penyelamat dan pelabuhan yang tenteram. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya serta untuk tidak meninggalkannya. Baginda besabda; “Hendaklah kamu berpegang dengan Sunnahku dan tidak meninggalkannya, gigitlah ia dengan gigi geraham, dan hendaklah kamu jauhi perkara yang diada-adakan kerana ia adalah bid’ah sedangkan setiap bid’ah adalah sesat.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4607) dan disahihkan oleh al-Albani dalam sahih Sunan Abu Dawud.

Apabila kejahatan serta penyelewengan semakin meluas dan bida’ah serta fitnah berleluasa, ganjaran bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah akan menjadi lebih besar, dan status mereka yang mengikuti Sunnah adalah lebih tinggi, kerana mereka hidup bagaikan seorang yang asing pada waktu ini dengan petunjuk yang dibawa di dalam kegelapan, dan juga kerana kesungguhan mereka untuk mengubah urusan manusia.

Rasulullah SAW berkata; “Islam bermula sebagai asing dan akan kembali menjadi asing. Beruntunglah mereka yang asing.” Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Baginda menjawab: “Mereka yang melakukan kebaikan di kala manusia melakukan kejahatan.” Diriwayatkan oleh Abu ‘Amr al-Daani dalam al-Sunan al-Waaridah fi’l-Fitan (1/25) daripada hadith Ibn Masud; disahihkan oleh al-Albani dalam al-Silsilah al-Sahihah (1273); Hadith ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim (145).

Dan Rasulullah juga bersabda:

“Akan datang suatu masa, yang mana kesabaran adalah seperti memegang bara api yang panas. Mereka yang melakukan kebaikan akan memperoleh ganjaran sebagaimana 50 orang yang melakukan perkara yang sama. - Dan yang lain menambah - Mereka berkata: Wahai Rasul Allah, ganjaran 50 orang daripada mereka? Baginda menjawab: “(Ya!) Ganjaran 50 orang)”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (4341); al-Tirmidzi (3085) dan dia berkata: hadith Hasan. Disahihkan oleh al-Albani dalam al-Silsilah al-Sahihah (494). Dam riwayat lain menyebut: “Mereka yang menghidupkan Sunnahu dan mengajarkannya kepada para manusia.”

Berpegang teguh dengan sunnah boleh membawa kepada beberapa maksud:

1- Melakukan perkra yang wajib dan meninggalkan yang haram.

2- Mengelakkan perkara bida’ah dalam perbuatan dan kepercayaan.

3- Berusaha untuk melaksanakan Sunnah dan perkara-perkara yang ‘mustahab’ sebanyak mungkin.

4- Mengajak orang melakukan kebaikan dan cuba untuk memperbaiki mereka sebanyak yang boleh.

Dalam satu ucapan oleh Syeikh Ibn Jibrin berkenaan maksud sebenar komitmen dalam beragama. beliau berkata (ms. 10):

Tidak syak lagi, bahawa Sunnah Rasulullah SAW telah dicatat, begitu hampir dengan kita, dan mudah untuk diperoleh bagi mereka yang mencarinya. Apa yang perlu dilakukan adalah, mencari. Jika kita mempelajari akan Sunnah, kita perlu beramal dengannya agar ia menjadi benar sebagaimana yang kita katakan dan supaya kita menjadi orang yang komited dalam beragama. Pekakkan telinga anda kepada mereka yang meperkecilkan kita, memperlekehkan usaha kita, dan mengeji kita.

Sunnah-Sunnah ada yang wajib, dan ada pula yang mustahab, atau mungkin ianya datang dalam bentuk akhlak yang baik atau mulia. Orang Islam sepatutnya melaksanakan semua Sunnah yang dia mampu untuk memperoleh ganjaran.

Orang yang komited dalam agama adalah mereka, yang apabila mendengar sebuah hadith, mereka berusaha untuk melaksanakannya, dan begitu bersungguh-sungguh dalam melakukannya, tidak kira perkara itu mustahab, mahupun nafilah (sunat).

Sebagai contoh, jika anda mendapati seorang lelaki pergi awal ke masjid dan merasa sedih apabila orang lain sampai lebih awal berbandingnya, ataupun anda mungkin mendapati dia berusaha untuk memebaca al-Quran sebanyak yang mungkin dan mempraktikkan zikir-zikir berbanding orang lain. Ataupun anda mendapati dia melakukan bermaca-macam ibadah, dan berusaha untuk memastikan setiap ibadahnya bertepatan dnegan Sunnah tanpa ada elemen-elemen bida’ah, supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Ini kerana apabila perbuatan seorang Muslim diterima, dia akan mendapat keredhaan daripada Allah. Kita memohon supaya Allah menerima semua amal kita, kerana Dialah yang Maha Mendengar, dan Maha Memberi. (Tamat Petikan)

Syeikh Soleh al-Fauzan berkata dalam al-Muntaqa (2/soalan no. 270):

Anda mestilah berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW dan istiqamah dengannya, dan tidak pula mempedulikan mereka yang mengkritik anda ataupun menyalahkan anda. Apatah lagi jika Sunnah itu termasuk dalam suatu kewajipan yang mesti dipenuhi, dan bukanlah cuma sekadar perkara yang mustahab, dengan syarat anda tidak menjadi ghuluw. Akan tetapi jika anda menjadi ghuluw, maka, itu bukanlah perkara yang sepatutnya. Kerana apa yang betul dalam melaksanakan Sunnah adalah untuk berlaku adil dan sederhana dan mengamalkannya tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula melakukannya sambil lewa. Inilah yang patut anda lakukan. Apapun, anda akan menerima ganjaran, Insya Allah. Dan anda mestilah berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. (Tamat Petikan)

Kedua:

Berkenaan hadith yang ditanya, ianya merupakan hadith yang dhaif. Berikut merupakan perbahasan mengenai hadith tersebut.

Ianya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang berpegang teguh dengan Sunnahku sewaktu para manusia sedang dalam keadaan yang terseleweng akan mendapat ganjaran 100 orang syahid.” Diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam al-Awsat (2/31) dan darinya oleh Abu Nu’aim dalam Hilyah al-Auliya’ (8/200).

Terdapat dua penyakit pada sanad hadith ini:

1 – Cuma Abd al-Majid ibn Abd al-Azizz ibn Abi Rawaad satu-satunya yang meriwayatkan hadith ini dan ini tidak boleh diterima.

2 – Muhammad ibn Soleh al-‘Adhri seorang yang majhul (tidak dikenali). Ibnu Hajar Al-Haithami di dalam Majma’ al-Zawaa’id (1/172) berkata: Aku tidak menjumpai sesiapa yang menulis mengenai beliau.

Tambahan pula, ia diklasifikasikan sebagai dhaif oleh Syeikh al-Albani dalam al-Silsilah al-Dhaifah (327).

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesiapa yang berpegang dengan Sunnahku semasa ummatku dalam keadaan yang terseleweng, akan mendapat pahala seratus orang syahid.”

Diriwayatkan oleh Ibn ‘Adiyy dalam al-Kamil (2/327). Sanadnya adalah dhaif jiddan (sangat lemah). Ia memasukkan al-Hasan ibn Qutaibah, yang matruk al-hadith (tidak diterima hadithnya). Lihat biografinya dalam Lisan al-Mizan (2/246). Ianya juga dikelaskan sebagai dhaif oleh al-Albani dalam al-Silsilah al-Dhaifah (326).

Dan Allah Maha Mengetahui.

Thursday, August 19, 2010

Umat Islam Bagaikan Pohon Kurma

Dari Ibnu Umar katanya :”Rasulullah s.a.w bersabda:” Sesungguhnya di antara pepohonan itu terdapat sebuah pohon yang tidak pernah jatuh daunnya dan pohon itu sama dengan orang Islam. Cubalah anda sekalian nyatakan kepadaku pohon apakah itu?”. Selanjutnya lalu Ibnu Umar berkata:” Orang-orang pasti fikir bahawa pohon itu adalah suatu pohon yang tumbuh di daerah pedalaman yakni di beberapa desa dari negeri Arab”. Ia meneruskan ucapannya:” Tetapi aku yakni Ibnu Umar menerka dalam hatiku bahawa pohon yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w itu adalah pohon kurma”.

Para sahabat yang sama berkata:”Silakanlah anda nyatakan kepada kami pohon apakah itu, ya Rasulullah?”. Rasulullah s.a.w menjawab:” Ia adalah pohon kurma”. 1

Huraian Hadis:

Rasulullah s.a.w menyamakan orang Islam sebagai pohon kurma, kerana seluruh bahagian pohon ini tidak ada yang tidak berguna, ertinya seluruh bahagian pohon ini dapat dimanfaatkan, baik dari segi batang, daun dan lebih-lebih lagi buahnya. Oleh yang demikian, tujuan utama Rasulullah s.a.w menyampaikan berita gembira ini menuntut agar setiap umat Islam di dunia ini senantiasa memberikan keuntungan kepada sesiapa pun, baik dari segi ilmu, nasihat dan lain-lain lagi. Meskipun ia hanyalah satu perkataan, dan dimana jua kita berada, sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan itu akan di hitungkan oleh Allah s.w.t. Sama-samalah kita mengamalkan `Zakat Ilmu`.

Rujukan:

1 Hadis Riwayat Shahih Bukhary.

Sunday, August 15, 2010

Overseas Chinese youths urged to serve as communicators between culturesChinese Vice President Xi Jinping delivers a speech at the opening ceremony of the "2010 Chinese Root-Seeking Tour" summer camp in Beijing, July 25, 2010. (Xinhua/Xie Huanchi)

Chinese Vice President Xi Jinping Sunday called on overseas Chinese youths participating in a "root-seeking tour" to carry on the traditions of their ancestors, feed their mind with spiritual nutrition from the Chinese history and culture, and become communicators between cultures.

Xi told more than 6,000 overseas Chinese youths from 51 countries and regions including Hong Kong, Macao and Taiwan, that they should become active promoters of cultural exchanges.

Xi enouraged the youths to actively participate in various forms of cultural exchange activities, let more people know about the rich Chinese culture, and become "civilian ambassadors" between China and the places they live in.

Xi made the call in a keynote speech at the opening ceremony of the "2010 Chinese Root-Seeking Tour" summer camp held at the Great Hall of the People.

Xi said that overseas Chinese coming back to China to seek their roots show that they have a strong "sense of closeness" toward their ancestral home, and understand that their blood is Chinese and they are willing to carry on the Chinese culture that has lasted thousands of years.

"The Chinese culture is the only one of the world's ancient civilizations that continuously lasted 5,000 years. The unique cultural traditions are the common wealth of all the Chinese at home and abroad," he said.

Xi stressed that China would always adhere to the road of "development, peace and cooperation" and make greater contributions to the progress of mankind's civilization.

Since 1999, six sessions of the "Chinese Root-Seeking Tour" summer camp have been held by the State Council Overseas Chinese Affairs Office and the Chinese Overseas Exchange Association. During the following three days, camp members will visit historical sites and scenic spots in Beijing and have a get-together with their local peers.