Sunday, October 12, 2008

SENANGKAN HATIMU

Kalau badanmu sihat, senanglah hatimu,
Tandanya telah ternyata pada dirimu,
Kekayaan Tuhan dan kemuliaan nikmat-Nya

Kerana badan yang sihat,
Mudahlah engkau mendaki bukit kesusahan,
Dan menempuh padang kesulitan,

Dan kalau engkau sakit, senangkanlah hatimu,
Kerana sudah ternyata bahawa dirimu,
Adalah medan tempat perjuangan,
Di antara dua alam yang dijadikan Tuhan,
Iaitu kesihatan dan kesakitan,

Kemenangan akan terjadi pada salah satu yang kuat,
Kesembuhan mesti datang sesudah perjuangan itu,
Baik kesembuhan di dunia atau kesembuhan sejati…….

Tasawuf Moden- Prof Dr Buya Hamka

No comments: